Jelen kérdőív a VP3-4.2.1.3-21 kódszámú „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című projekt tervezési szakaszában nyújt támpontot a pályázók számára. A kitöltést követően megfogalmazunk egy szakmai véleményt a beruházási terv támogathatóságával kapcsolatban. A válaszadás maximum 5 percet vesz igénybe. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kérdőív csak a fontosabb pályázati szempontokat tartalmazza és nem teljes körű. A pályázónak meg kell felelnie a Felhívás, az Általános Útmutató, az Általános Szerződési feltételek, valamint a kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályok további előírásainak is. A kiértékelésben megfogalmazott tájékoztatás kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. A megadott adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót itt találja.

Question Title

* 1. A TEÁOR 109-es besorolású takarmánygyártó tevékenység fejlesztéséhez szeretné igénybe venni a fejlesztési támogatást?

T