Beste kandidaat,

Hartelijk dank dat u de moeite neemt om deze vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en duurt ongeveer 5 minuten.

Met uw antwoorden stelt u ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u meerdere Wft-examens heeft afgelegd, vragen wij u om bij de beantwoording van de vragen uit te gaan van het meest recente examen.

Met vriendelijke groet,

CDFD
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

T