Sayın Katılımcı,
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale Teknopark Inovasyon Merkezi Projesine yönelik fizibilite çalışması yürütmektedir. Kurulacak merkezde aşağıdaki hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır:
 
- Ön Kuluçka-Kuluçka Merkezi ile girişimcilere her konuda rehberlik,   
- Dijital içerik üretim ve geliştirme (green box, dublaj ve ses stüdyoları, render farm kullanımları)
- Modelleme/Tasarım
- Simülasyon
- Denizcilik AR-GE
 
Bu kapsamda oluşabilecek talebi belirlemek amacıyla aşağıda yer alan anket formu oluşturulmuştur. Yanıtlarınız bu merkezin yapılanmasına katkıda bulunacaktır.
 
Teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla.
 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
 
Dijital içerik; metin başta olmak üzere, ses, görüntü, oyun, e-kitap, e-dergi, e-gazete, grafik ve animasyon olarak tanımlanmaktadır.

Question Title

* 1. Hangi sektörde çalışıyorsunuz?

Question Title

* 2. Çalıştığınız kurumda/firmada hangi alanda görev yapıyorsunuz?

Question Title

* 3. Kaç yıldır bu kurumda/firmada çalışıyorsunuz?

Question Title

* 4. Çalıştığınız kurumun/firmanın ana faaliyet konusu nedir?

Question Title

* 5. Çalıştığınız işyerinin faaliyetleri sırasında aşağıdakilerden hangileri gerçekleştiriliyor?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiz.)

Question Title

* 6. Çalıştığınız kurumda hangi tür dijital içerikler kullanılıyor?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 7. Firmanızda modelleme ve tasarım nasıl yapılıyor?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirisiniz)

Question Title

* 8. Toplam ürün geliştirme/hizmet verme/ticaret/reklam giderlerinizin yüzde kaçını dijital içerik geliştirme, tasarım ve modellemeye ayırıyorsunuz?

0 50 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Kurumunuz/firmanız dışından dijital içerik geliştirme, modelleme ve tasarım konularında aldığınız hizmet bütçenizin yüzde olarak ne kadarına karşılık geliyor?

0 50 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Kurumunuz/firmanız dışından aldığınız içerik geliştirme, tasarım ve modelleme hizmetinin bütçe olarak yüzde kaçını yurtdışından satın alıyorsunuz?

0 50 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Niçin kurumunuz dışından dijital içerik geliştirme, tasarım ve modelleme hizmeti alıyorsunuz?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 12. Kullanılan içerikler aşağıdaki türlerden hangilerine uymaktadır?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz?)

Question Title

* 13. Kullanılan dijital içerikler nasıl geliştiriliyor?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirisiniz)

Question Title

* 14. İçerik geliştirme, tasarım ve modelleme hizmetlerini nereden alıyorsunuz?

Question Title

* 15. Sizce Çanakkale Teknopark'ta kurulması planlanan Inovasyon Merkezi, aşağıdaki Dijital İçerik Geliştirme konularından hangisine yoğunlaşmalıdır?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 16. Hangi koşullarda Çanakkale Teknoparkta kurulması planlanan Inovasyon Merkezinde yer almayı düşünebilirsiniz?

Question Title

* 17. Inovasyon merkezinden en çok hangi alanda faydalanmayı düşünürsünüz?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz?

Question Title

* 18. Firmanızın Çanakkale Teknoparkta kurulması planlanan Inovasyon Merkezinde yer almasını ister misiniz?

Question Title

* 19. Yanıtınız hayır ise neden? Lütfen kısaca açıklayınız.

Question Title

* 20. Ne olursa Inovasyon Merkezi içinde yer alırsınız?

Question Title

* 21. Sizce Çanakkale Teknoparkta kurulması planlanan Inovasyon Merkezinin sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 22. Çanakkale Teknopark içinde kurulması planlanan Inovasyon Merkezinden dijital içerik geliştirme ve/veya modelleme, tasarım hizmeti satın alır mısınız?

Question Title

* 23. Yanıtınız hayır ise neden? Lütfen kısaca açıklayınız.

Question Title

* 24. Çanakkale teknopark içinde kurulması planlanan Inovasyon Merkezi için ilave önerileriniz nelerdir?

0 of 24 answered
 

T