Question Title

* Persoonlijke gegevens

1) AUTOMATISERING

Question Title

* Hoeveel tijd is het finance team momenteel kwijt aan handmatige werkzaamheden die geautomatiseerd kunnen worden?

Question Title

* Voor welke processen wordt Excel momenteel ingezet?

Question Title

* Wat zijn grootste belemmeringen in het automatiseren van uw financiële processen?

Question Title

* Welke technologische oplossingen voor welke processen leiden in potentie tot de grootste automatiseringsslag?

Question Title

* Leidt de inzet van technologie tot een kostenbesparing in finance personeel de komende drie jaar? Zo ja, hoe wordt dit vervolgens weer ingezet?

2) FINANCIËLE SOFTWARE

Question Title

* Welke financiële software gebruikt u momenteel?

Question Title

* Hoe tevreden bent u met uw software (cijfer 1 - 10)?

0 Neutraal 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Wanneer gaat u uw huidige ERP-of financiële systeem vervangen?

Question Title

* Wilt u uw plannen nader toelichten?

3) IT-INVESTERINGEN
Gaat u dit jaar meer of minder investeren in software:

Question Title

* 2018 in % meer/minder

-100 Evenveel 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2019 in % meer/minder

-100 Evenveel 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* In welke type software / welke systemen gaat u de komende tijd investeren (meerdere opties mogelijk):

Question Title

* Wilt u uw investeringsplannen nader toelichten?

4) NIEUWE TECHNOLOGIEËN 

Question Title

* Heeft uw organisatie al toepassingen in gebruik op het gebied van:

  Ja Nee Wel van plan Niet van plan
Blockchain
RPA
Kunstmatige Intelligentie
FinTech-oplossingen

Question Title

* Wilt u deze toepassingen of plannen nader toelichten:

Question Title

* Wat doet uw finance organisatie aan het verbeteren van IT-kennis & skills (Meerdere antwoorden mogelijk)?

5) BIG DATA & ANALYTICS

Question Title

* Hoe zet uw organisatie data in om te komen tot betere bedrijfseconomische beslissingen?

Question Title

* Welke tools gebruikt u hiervoor?

Hoe ‘data-driven’ bent u? Welk cijfer (1-10) geeft u uzelf en uw finance organisatie voor hiervoor?

Question Title

* Wat is de grootste belemmering om met big data analytics aan de slag te gaan?

6) E-INVOICING
In hoeverre heeft u e-factureren geïmplementeerd? Kunt u in percentages aangeven in hoeverre u facturen verstuurd:

Question Title

* Per post

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Per e-mail/PDF

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Via XML/UBL

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Heeft u concrete plannen om het percentage facturen via XML/UBL te verhogen? Welke plannen zijn dat?

Question Title

* Welke oplossingen gaat u hiervoor inzetten?

T