Vážený účastník prieskumu,

 
Projektové riadenie vnímame ako súčasť bežného fungovania každej spoločnosti.

Napĺňanie poslania, dosahovanie firemných cieľov a flexibilná odpoveď na požiadavky trhu a zákazníkov je možná práve prostredníctvom projektov.

Nesmierne dôležitá je teda profesionalita všetkých, ktorí tieto projekty vedú a realizujú.

Mnohé spoločnosti a jednotlivci hľadajú neustále možnosti rozvoja svojich projektových spôsobilostí, ale aj štandardizácie a etablovania vysokej kvality riadenia projektov.

Jednou z možností nastavenia medzinárodných štandardov v riadení projektov je medzinárodne uznávaná certifikácia projektových profesionálov a firiem.

Hoci v zahraničí je bežnou praxou, že ľudia, ktorí projekty riadia, sú certifikovaní a rozvíjajú sa, na Slovensku je tento trend iba postupný.

V našom prieskumnom dotazníku chceme zistiť, aký je stav projektovej certifikácie v slovenskej spoločnosti a ako sú vnímané jej prínosy a ďalší rozvoj.

V dotazníku nájdete 17 otázok a jeho vyplneniu venujete približne 5 minút Vášho času.


Ďakujeme Vám za podporu pri rozvoji projektového riadenia na Slovensku.


Tím prieskumu,

T