Głównym celem konkursu „Orzeł Innowacji - startup” (dalej „Konkurs”) jest wyselekcjonowanie i nagrodzenie najlepszych polskich startupów oferujących innowacyjne produkty/usługi lub działających w innowacyjny sposób.

Pośrednim celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk w obszarze innowacji oraz wspieranie kultury młodych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw.

Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej.

Chęć udziału w konkursie w kategorii Przełomowa technologia można zgłaszać za pomocą niniejszego formularza od 25.02.2017 roku do 31.08.2017 roku.

KPMG jest partnerem merytorycznym i audytorem Konkursu sprawując ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz pełniąc rolę administratora formularza zgłoszeniowego.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: orzelinnowacjistartup.rp.pl
Zgłoś problem

T