• Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Suomi
 • Svenska

Låt oss börja!

Tack för att du är en del av vår Safety Management Trend Report 2022. Genom denna undersökning vill vi förstå dagliga arbetssäkerhetsrutiner och dela denna information med så många yrkesverksamma som möjligt.

Frågeformuläret kommer fokusera på tre aspekter
 • Arbetsmiljö efter COVID-19
 • Träning & Psykosocial stress
 • Digitalisering

Att besvara dessa frågor tar cirka 6 minuter.

Dina svar kommer att anonymiseras och behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftning. Ingen koppling görs mellan svaren och din person. Du hittar mer information om dataskyddspolicyn här. Genom att klicka på "OK" godkänner du dessa villkor och du kan starta undersökningen.

Question Title

1. Vad är din proffessionella roll inom ESH? (Flera svar möjliga)

Question Title

2. Hur stor del av ditt arbete är arbetsmiljörelaterat?

Question Title

4. Hur många anställda har ditt företag?

Question Title

5. Vilken åldersgrupp tillhör du?

Question Title

6. Använder du en programvara för EHSQ?

Question Title

7. Vilka är dina fokusområden inom säkerhetshantering för den närmaste framtiden? (Flera svar möjliga)

Question Title

8. Vad skulle enligt din åsikt göra säkerhetsinsatser mer framgångsrika i ditt företag? (Flera svar möjliga)

Question Title

9. För din del, vilken roll anser du att ESG-kriterierna (Miljö, Sociala frågor och Ledning) spelar?

0 av 24 besvarad(e)
 

T