Introductie

Dank u wel voor uw deelname aan deze Global Survey of the Living Conditions of Rural Women. Dit type survey is eerder in 1935 gedaan door de Associated Country Women of the World. We weten dat er naar de stem van vrouwen met name op het platteland moeizaam geluisterd wordt, en wij willen dat veranderen. De resultaten van deze survey zullen worden gepresenteerd aan beleidsmakers wereldwijd en worden gedeeld met andere non-gouvernementele organisaties (NGO's) die ook hieraan meewerken

Graag vragen wij u om iedere vraag in deze survey te beantwoorden - dat zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. Sommige van de vragen zijn erg persoonlijk. We hebben er begrip voor wanneer u deze niet wilt beantwoorden. Als een vraag ongemakkelijk voor u is, en u deze niet wenst te beantwoorden, staat het u vrij dat niet te doen. Wij verwachten van de vragen dat ze ons een helder beeld geven van hoe u aan kijkt tegen uw leefomstandigheden. Daarom waarderen wij uw eerlijkheid en beoordelen uw mening als betrouwbaar.

De kwaliteit van deze survey is beoordeeld door professionals en academici. Uw data en antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld gedurende het hele proces. Wij vragen u daarom niet naar uw naam of adres. Wanneer u de survey niet wenst af te maken, dan mag u ieder moment stoppen. Wilt u aan hiermee werken, dan vragen wij u de volgende verklaring waarbij u instemt met deelname te lezen. Daarna kunt u beginnen met het beantwoorden van de vragen.

Instemming:  Ik bevestig dat ik het doel van deze survey begrijp en dat ik hieraan vrijwillig deelneem. Ik begrijp dat ik kan kiezen om niet de hele survey in te vullen en wanneer ik deelneem worden mijn rechten op anonimiteit en vertrouwelijkheid gerespecteerd.

Dank u wel voor uw deelname aan deze survey - uw inbreng is cruciaal, zodat de stem van uw gemeenschap wereldwijd gehoord kan worden. Meer informatie over deze survey is te lezen op de Engelstalige website:www.ifrw.org.uk

T