Introduksjon

Tusen takk for at du deltar i Global undersøkelse av levevilkårene for kvinner boende i tettsteder og mindre byer. Denne type undersøkelse ble først gort av «Associated Country Woman of the World» i 1935. Vi vet at meningene og opplevelsene til landlige kvinner er de vanskeligste å høre, og jobber hardt for å endre dette. Dataen fra denne undersøkelsen vil bli publisert, presentert til politikere og verdensleder rundt om i hele verden, og delt med deltagende ikke-statlige organisasjoner.

Vennligst forsøk å svar på hvert eneste spørsmål i undersøkelsen - det tar omtrent 25 minutter. Noen av spørsmålene som blir stilt er svært personlige, og vi har full forståelse for at du ikke nødvendigvis vil svare på alle. Hvis du blir ukomfortabel, eller ønsker å ikke svare på noen spørsmål, så bare hopp over de. Intensjonen med spørsmålene er å gi oss en klar forståelse av hvordan du oppfatter dine boforhold, så ærligheten og meningene dine settes stor pris på.

Denne undersøkelsen har blitt eksaminert og kontrollert av profesjonelle og akademikere for kvalitet, og dataene og svarene dine vil bli holdt konfidensielle og anonyme gjennom hele prosessen. Vi kommer ikke til å spørre etter navnet eller adressen din på noe tidspunkt. Om du ikke ønsker å fullføre undersøkelsen, er du fri til å stoppe når som helst. Om du er bekvem med å fortsette, vær vennlig å les den følgende uttalelsen på samtykke, og start å svare på spørsmål.

Informert samtykke: Jeg bekrefter at jeg forstår hvorfor denne undersøkelsen blir gjort, og at jeg deltar frivllig. Jeg forstår at jeg kan velge å ikke fullføre undersøkelsen, og at om jeg deltar, så vil mine rettigheter til å være anonym og konfidensiell bli respektert. Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen - din opplevelse er viktig for å sikre at stemmen til ditt lokalsamfunn blir hørt rundt om i verden. Om du ønsker å lese mer om undersøkelsen, vær snill å besøk www.ifrw.org.uk

T