Salamat sa pagsali sa aming survey. Makakatulong ang iyong mga komento at suhestyon para lalong mapaganda ang TNT website para sa inyo.
Ano ang iyong dahilan sa pagpunta TNT website?

Question Title

* 1. Ano ang iyong dahilan sa pagpunta TNT website?

Kung ang sagot mo ay "Para makakuha ng impormasyon sa mga produkto at serbisyo ng TNT" pakilagay kung anong partikular na produkto o serbisyo ang iyong hinahanap.

Question Title

* 2. Kung ang sagot mo ay "Para makakuha ng impormasyon sa mga produkto at serbisyo ng TNT" pakilagay kung anong partikular na produkto o serbisyo ang iyong hinahanap.

Natugunan ba ang iyong dahilan sa pagbisita mo sa website?

Question Title

* 3. Natugunan ba ang iyong dahilan sa pagbisita mo sa website?

Markahan ang mga sumusunod kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon, base sa experience mo sa website na ito:

Question Title

* 4. Markahan ang mga sumusunod kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon, base sa experience mo sa website na ito:

  Lubos na Sumasang-ayon Sang-ayon Medyo Sang-ayon Neutral Medyo Hindi Sang-ayon Hindi Sang-ayon Lubos na Hindi Sumasang-ayon
Madali kong nahanap ang mga links at pages na kailangan ko.
Kumpleto at natulungan ako ng mga impormasyon sa website.
Maganda sa paningin ang disenyo ng website.
Sa tingin mo, paano pa namin mapapabuti ang website na ito? Ilagay ang iyong mga komento at suhestiyon:

Question Title

* 5. Sa tingin mo, paano pa namin mapapabuti ang website na ito? Ilagay ang iyong mga komento at suhestiyon:

Optional Information:

Question Title

* 6. Optional Information:

Salamat sa iyong oras. Mananatiling confidential ang iyong mga sagot. Salamat sa pagbisita sa TNT website!

T