Salamat sa pagsali sa aming survey. Makakatulong ang iyong mga komento at suhestyon para lalong mapaganda ang TNT Online Store para sa inyo.

Question Title

* 1. Magbahagi ng iyong pangkahalatan experience sa TNT Online Store

Question Title

* 2. Mangyaring ibahagi kung bakit it ang iyong naisagot

T