Salamat sa pagsali sa aming survey. Makakatulong ang iyong mga komento at suhestyon para lalong mapaganda ang TNT website para sa inyo.

Question Title

* 1. Ano ang iyong dahilan sa pagpunta TNT website?

Question Title

* 2. Kung ang sagot mo ay "Para makakuha ng impormasyon sa mga produkto at serbisyo ng TNT" pakilagay kung anong partikular na produkto o serbisyo ang iyong hinahanap.

Question Title

* 3. Natugunan ba ang iyong dahilan sa pagbisita mo sa website?

Question Title

* 4. Markahan ang mga sumusunod kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon, base sa experience mo sa website na ito:

  Lubos na Sumasang-ayon Sang-ayon Medyo Sang-ayon Neutral Medyo Hindi Sang-ayon Hindi Sang-ayon Lubos na Hindi Sumasang-ayon
Madali kong nahanap ang mga links at pages na kailangan ko.
Kumpleto at natulungan ako ng mga impormasyon sa website.
Maganda sa paningin ang disenyo ng website.

Question Title

* 5. Sa tingin mo, paano pa namin mapapabuti ang website na ito? Ilagay ang iyong mga komento at suhestiyon:

Question Title

* 6. Optional Information:

Salamat sa iyong oras. Mananatiling confidential ang iyong mga sagot. Salamat sa pagbisita sa TNT website!

T