• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • 日本語

Twoja zgoda na gromadzenie danych do tej ankiety jest konieczna. Prosimy o wyrażenie zgody na analizę danych pozyskanych za pomocą tej ankiety.

Bardzo prosimy o Twój udział w tej ankiecie. Pomoże ona zgromadzić informacje o tym jak epidemia COVID-19 (coronawirus) wpłynęła na Ciebie i Twoje zdrowie. Ankieta została przygotowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Spraw Guzów Mózgu (International Brain Tumor Alliance - IBTA) oraz Stowarzyszenie Neuro-onkologiczne (Socjety for Neuro-Oncology - SNO) przy współpracy z wieloma organizacjami z całego świata wspierającymi pacjentów z guzami mózgu (lista poniżej). Informacje pozyskane anonimowo z tej ankiety pogłębia wiedze na temat wpływu epidemii COVID-2019 na zdrowie chorych z guzami mózgu.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i kompletnie anonimowy. Grupy/organizacje, które są odpowiedzialna za te ankietę (detale poniżej), zastrzegają sobie prawo do publikacji danych z analizy tej ankiety. Publikacje te mogą być w formie elektronicznej lub w innych formatach. Przykłady publikacji to: strony internetowe, biuletyny, artykuły naukowe, prezentacje, media społecznościowe. Dostęp do tych publikacji będzie możliwy na całym świecie także w krajach, gdzie procedury ochrony danych osobowych nie są odpowiednikiem ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane demograficzne i dane zebrane za pomocą tej ankiety będą anonimowe i nie będzie możliwości ich skorelowania, że specyficznymi odpowiedziami w ankiecie.

Respektujemy Twoje prawo do prywatności i Twoje anonimowe dane nie będą dostępne dla nikogo poza organizatorami tej ankiety.
IBTA używa programu Survey Monkey do przeprowadzenia tej ankiety. Jeśli masz pytania związane z tym programem, proszę sprawdź stronę internetową https://www.surveymonkey.com/mp/data-security-and-compliance/ oraz https://www.surveymonkey.com/mp/privacy/?ut_source=footer

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tej ankiety proszę wyślij email na adres: kathy@theibta.org

Zaznaczając poniżej „ZGADZAM SIE”, oznacza, że zapoznałeś/as się z powyższymi informacjami i wyrażasz zgodę na dobrowolny udział w tej ankiecie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Twój udział, zwłaszcza w tym bardzo trudnym dla wszystkich okresie. Wyrażamy nadzieje, że wyniki tej ankiety pomogą znaleźć chorym na guzy mózgu odpowiednia pomoc podczas epidemii i w przyszłości.

WAZNA INFORMACJA: Jeśli chory jest dzieckiem do 18-go roku życia, rodzic albo opiekun ustawowy musi odpowiedzieć na ankietę w jego/jej imieniu.

Question Title

* 1. Prosimy potwierdź:

Informacje o ankiecie:

Ankieta została przetłumaczona z języka angielskiego w formie nieformalnej – dla uproszczenia. W ankiecie używamy „Ty” zamiast Pani/Pan.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Opiekunowie mogą pomoc pacjentom wypełnić cześć A i B.

Cześć C i D jest tylko dla opiekunów.

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka z guzem mózgu, Ty (rodzic) musisz wypełnić te ankietę w imieniu Twojego dziecka.

Termin wypełnienia ankiety – 7 maja 2020 r

T