Phần 1: Đăng ký Chuỗi Hội thảo Trực tuyến
KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ và KHỞI NGHIỆP-KINH DOANH
10.2020|Online

Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nhà khoa học, kỹ sư công nghệ, doanh nhân khởi nghiệp, các chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, nhà văn hóa, xã hội, nghệ thuật tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến về Khoa học - Công nghệ - và Khởi nghiệp Kinh doanh, dự kiến trong tháng 10. 2020.

Mục tiêu của chuỗi hội thảo này là xác định các ưu tiên nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu, đề xuất ứng dụng có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của Việt Nam.

Question Title

* 1. Xin mời quý vị đăng ký các Hội thảo quan tâm dưới đây dự kiến tổ chức trong tháng 10.2020. Chi tiết hội thảo và hướng dẫn tham gia trực tuyến (online) sẽ được gửi tới quý vị qua email.

Question Title

* 2. Thông tin đại biểu đăng ký

0 of 40 answered
 

T