Dziękujemy za chęć udziału w badaniu. Zakończyliśmy już etap zbierania odpowiedzi. Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach.