Dziękujemy za chęć udziału w badaniu. Zakończyliśmy już etap zbierania danych. Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach.