Dziękujemy za chęć udziału w badaniu. Zakończyliśmy etap zbierania odpowiedzi. Zapraszamy do udziały w kolejnych projektach.