กิจกรรม “แอมเวย์รวมพลังแบ่งปันโลหิต” ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณความตั้งใจของท่านในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมของพวกเรา