Dziękujemy za chęć udziału w badaniu. Zakończyliśmy zbieranie odpowiedzi. Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach.