• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Português
 • Română
 • Čeština
 • Български
 • Русский
 • العربية
 • 中文

Inleiding en Contactgegevens

Please note that you can change the language in the top right-hand corner of the page or by clicking here:
English français español 中文 русский العربيةportuguêsDeutsch italiano Nederlands română čeština български.
Dankuwel voor uw reactie op deze wereldwijde oproep van Lumos voor bijdragen over kinderinstellingen en mensenhandel.

Het doel van deze oproep voor bijdragen
Het verzamelen van bijdragen door middel van deze oproep heeft als doel om de verbanden tussen kinderinstellingen en mensenhandel in uiteenlopende contexten in de wereld beter te begrijpen. Lumos verzamelt voorbeelden, informatie, kennis en bronnen over mensenhandel in het kader van kinderinstellingen, evenals over de aanpak van dit ernstige probleem in de praktijk.

Wat zijn kinderinstellingen?
Kinderinstellingen zijn wooninrichtingen waar een 'institutionele cultuur' heerst. Dit omvat bijvoorbeeld weeshuizen, opvangcentra voor alleenstaande minderjarige migranten, woonzorgvoorzieningen, psychiatrische afdelingen, residentiële speciale scholen en internaten.

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel wordt gedefinieerd als "het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van een kind met het oog op uitbuiting". In dit verband omvat uitbuiting ten minste dwangarbeid, bedelarij, seksuele uitbuiting, illegale adoptie, huishoudelijke slavernij, criminele uitbuiting en orgaanhandel.

Voor meer informatie over definities kunt u de Richtlijnen raadplegen.
 
Hoe kunt u een bijdrage indienen?
De bijdragen zijn onderverdeeld in twee onderdelen. U kunt ervoor kiezen om bijdragen in te dienen in één of allebei de onderdelen:
 • Onderdeel I: Voorbeelden, informatie en kennis over mensenhandel in verband met kinderinstellingen
 • Onderdeel II: Voorbeelden, informatie en kennis over de bestrijding van mensenhandel in verband met kinderinstellingen
U kunt ook publicaties en bronnen toevoegen ter ondersteuning van uw bijdragen. Voor elk onderdeel kunt u maximaal drie bijdragen indienen.

Hoe worden uw bijdragen gebruikt?
Lumos is dankbaar voor alle bijdragen en zal ze zorgvuldig analyseren om beter inzicht te krijgen in de patronen, dynamiek, risico's en oorzaken. Deze informatie zal worden gepubliceerd en verspreid om bewijs aan te leveren voor strategieën, interventies en beleid ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel in het kader van kinderinstellingen. Uw bijdragen zullen bijdragen aan het aankaarten van enkele van de voornaamste leemten in de mondiale kennis op dit gebied en zal de kinderbeschermingssector helpen te versterken om de levens van kinderen te verbeteren.
 
Gegevensbescherming
Voor meer informatie over hoe we uw privacy en gegevens beschermen, kunt u het Privacybeleid van Lumos (in het Engels) en het Privacybeleid van SurveyMonkey lezen. Als u een anonieme bijdrage wilt indienen, kunt u de vragen over contactgegevens hieronder leeg laten.

Meer informatie
U kunt de Richtlijnen voor de oproep voor bijdragen lezen voor meer informatie over het doel en de methodologie van deze oproep, definities van kinderinstellingen en mensenhandel, kinder- en gegevensbescherming en onderzoek door Lumos. Voor eventuele opmerkingen of vragen over deze oproep kunt u contact met ons opnemen via callforevidence@wearelumos.org.

Question Title

* 1. Statement on personally identifiable information
Lumos has a duty to report any concerns about the safety and well-being of children and vulnerable adults that may be raised through this Call for Evidence. If you raise any concerns about ongoing or suspected abuse in your submissions, we may be required to report these to the relevant authorities. 

Please refrain from mentioning names or identifying personal details or the exact locations of children, families, other individuals or children’s institutions anywhere in this survey. The only exception is information that is readily available in the public domain (for example in publicly available legal proceedings, media articles or publications).

In instances where you are concerned that someone is in immediate danger, we would recommend that you contact the police or relevant social services agency in your country. If you would like to discuss any concerns with Lumos directly, please contact our Safeguarding Adviser, Naomi Deutsch: naomi.deutsch@wearelumos.org.

Question Title

* 2. Please enter your contact information.

Question Title

* 3. Part I: Would you like to make one or multiple submissions about human trafficking linked to children's institutions?

T