• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Português
 • Română
 • Čeština
 • Български
 • Русский
 • العربية
 • 中文

Inleiding en Contactgegevens

Please note that you can change the language in the top right-hand corner of the page or by clicking here:
English français español 中文 русский العربيةportuguêsDeutsch italiano Nederlands română čeština български.
Dankuwel voor uw reactie op deze wereldwijde oproep van Lumos voor bijdragen over kinderinstellingen en mensenhandel.

Het doel van deze oproep voor bijdragen
Het verzamelen van bijdragen door middel van deze oproep heeft als doel om de verbanden tussen kinderinstellingen en mensenhandel in uiteenlopende contexten in de wereld beter te begrijpen. Lumos verzamelt voorbeelden, informatie, kennis en bronnen over mensenhandel in het kader van kinderinstellingen, evenals over de aanpak van dit ernstige probleem in de praktijk.

Wat zijn kinderinstellingen?
Kinderinstellingen zijn wooninrichtingen waar een 'institutionele cultuur' heerst. Dit omvat bijvoorbeeld weeshuizen, opvangcentra voor alleenstaande minderjarige migranten, woonzorgvoorzieningen, psychiatrische afdelingen, residentiële speciale scholen en internaten.

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel wordt gedefinieerd als "het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van een kind met het oog op uitbuiting". In dit verband omvat uitbuiting ten minste dwangarbeid, bedelarij, seksuele uitbuiting, illegale adoptie, huishoudelijke slavernij, criminele uitbuiting en orgaanhandel.

Voor meer informatie over definities kunt u de Richtlijnen raadplegen.
 
Hoe kunt u een bijdrage indienen?
De bijdragen zijn onderverdeeld in twee onderdelen. U kunt ervoor kiezen om bijdragen in te dienen in één of allebei de onderdelen:
 • Onderdeel I: Voorbeelden, informatie en kennis over mensenhandel in verband met kinderinstellingen
 • Onderdeel II: Voorbeelden, informatie en kennis over de bestrijding van mensenhandel in verband met kinderinstellingen
U kunt ook publicaties en bronnen toevoegen ter ondersteuning van uw bijdragen. Voor elk onderdeel kunt u maximaal drie bijdragen indienen.

Hoe worden uw bijdragen gebruikt?
Lumos is dankbaar voor alle bijdragen en zal ze zorgvuldig analyseren om beter inzicht te krijgen in de patronen, dynamiek, risico's en oorzaken. Deze informatie zal worden gepubliceerd en verspreid om bewijs aan te leveren voor strategieën, interventies en beleid ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel in het kader van kinderinstellingen. Uw bijdragen zullen bijdragen aan het aankaarten van enkele van de voornaamste leemten in de mondiale kennis op dit gebied en zal de kinderbeschermingssector helpen te versterken om de levens van kinderen te verbeteren.
 
Gegevensbescherming
Voor meer informatie over hoe we uw privacy en gegevens beschermen, kunt u het Privacybeleid van Lumos (in het Engels) en het Privacybeleid van SurveyMonkey lezen. Als u een anonieme bijdrage wilt indienen, kunt u de vragen over contactgegevens hieronder leeg laten.

Meer informatie
U kunt de Richtlijnen voor de oproep voor bijdragen lezen voor meer informatie over het doel en de methodologie van deze oproep, definities van kinderinstellingen en mensenhandel, kinder- en gegevensbescherming en onderzoek door Lumos. Voor eventuele opmerkingen of vragen over deze oproep kunt u contact met ons opnemen via callforevidence@wearelumos.org.

Question Title

* 1. Verklaring over persoonlijk identificeerbare informatie
Lumos heeft een plicht om zorgen te melden over de veiligheid en het welzijn van kinderen en kwetsbare volwassenen die via deze oproep voor bijdragen kunnen worden aangekaart. Als u in uw bijdragen zorgen over lopend of vermoed misbruik aankaart, dan is het mogelijk dat wij deze zullen moeten rapporteren aan de betrokken autoriteiten. 

U wordt verzocht geen namen te noemen of persoonlijke gegevens of de exacte locaties van kinderen, gezinnen, andere personen of kinderinstellingen te identificeren waar dan ook in deze survey. De enige uitzondering hierop is informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein (bijvoorbeeld in openbaar beschikbare gerechtelijke procedures, media-artikelen of publicaties).

Mocht u zich zorgen maakt dat iemand in direct gevaar verkeert, dan raden wij u aan contact op te nemen met de politie of de relevante sociale dienstverleners in uw land. Als u de problemen met Lumos rechtstreeks wilt bespreken, neem dan contact op met onze veiligheidsadviseur, Naomi Deutsch: naomi.deutsch@wearelumos.org (alleen in het Engels).

Question Title

* 2. Voer uw contactgegevens in.

Question Title

* 3. Onderdeel I: Wilt u een of meerdere bijdragen over mensenhandel in verband met kinderinstellingen indienen?

T